Vision og værdier

Fårevejle Frimenigheds vision er:

” At lede mennesker til helhjertede efterfølgere af Jesus Kristus ”

Derfor er vores formål formuleret således:

At lede mennesker til personlig tro Jesus Kristus og at gøre dem til en del af hans familie, og at udvikle til menneskelig og åndelig modenhed. Samt at udruste til tjeneste i kirken og til evangelisation i verden så Gud kan blive tilbedt og få ære.

…Visionen er den kurs vi ønsker at sætte for menigheden

Kirkens 5 grundlæggende værdier:
1. Fællesskab:

 • Vi ønsker at være et fællesskab, som er båret af gode relationer og indbyrdes omsorg, hvor mennesker kan blive en del af Guds familie – og hvor Jesus er i centrum.

 • At have fællesskab med andre kristne og at arbejde på enheden mellem alle kristne.

2. Discipelsskab:

 • Vi ønsker, at vi må modnes og vokse i troen på Gud og i vores daglige liv som Jesu disciple.

 • At vi må drages dybere ind i forholdet til Jesus gennem bøn, bibellæsning og stilhed.

 • At vi må give plads for Helligåndens arbejde i vores liv.

3. Tilbedelse:

 • Vi ønsker at fejre Guds nærhed i vores midte gennem lovsang og tilbedelse.

 • At hele vores liv må være en tilbedelse af Gud.

 • At være åbne for nye former for kreativitet i lovprisningen af Gud.

4. Tjeneste:

 • Vi ønsker at vise Guds kærlighed til mennesker gennem tjeneste.

 • At alle i fællesskabet må blive klar over deres nådegaver og blive udrustet til tjeneste.

 • At være til hjælp for mennesker som lider menneskeligt eller åndeligt.

5. Evangelisation:

 • Vi ønsker at formidle Guds Kærlighed til mennesker gennem evangelisation.

 • At alle i FF må blive styrket til at være Jesu disciple i hverdagen, og praktisere en tro som ”smitter”.

 • At afholde møder og gudstjenester der henvender sig til mennesker som er fremmede for kirken.

 • At støtte missions- og hjælpearbejdet i andre lande. 

Sammenfattende kan vi sige at vi ønsker en menighed som vokser og bliver:

 • Varmere gennem fællesskab

 • Dybere gennem discipelskab

 • Stærkere gennem tilbedelse

 • Udvidet gennem tjeneste

 • Større gennem evangelisation