Begravelse

Skulle det tragiske ske, at der sker et dødsfald i din familie eller nære omgangskreds, er du velkommen til at kontakte en af præsterne. De vil gerne stå til rådighed med samtale og forbøn – og i øvrigt være behjælpelige med de rent praktiske ting, der følger med et dødsfald. Yderligere information om regler, rettigheder og andet kan findes i denne Folder.

Hele begravelsesloven kan findes på dette link.
Kontakt præsterne her.